0
"ไม่ว่าคุณจะหยิบของที่เจอเมื่อครู่หรือไม่ก็ตาม โดยไม่รู้ตัวตอนนี้คุณหลงเข้ามาในวัดร้าง ตามทางเดินไม้คุณรู้สึกได้ว่าบรรยากาศเริ่มเย็นลง"
@GNB_NagisaSFC
27
0ทวีตเปลี่ยนทุกวันรูปแบบผลลัพธ์ มีจำนวนประมาณ 5
กรุณากรอกชื่อที่ต้องการวินิจฉัย
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.