Spooktacular [ช่องที่ 19]
0
"คุณเดินเข้ามาที่โถงทางเดินยาวมืดๆ ทำจากหินคล้ายกับเป็นทางเดินในชั้นใต้ดิน หวังว่าดวงที่ใช้ไปจะยังไม่หมดแล้วมาเจออะไรซวยๆเอาตอนนี้หรอกน่า?"
@GNB_NagisaSFC
24
0ทวีตแชร์รูปแบบผลลัพธ์ มีจำนวนประมาณ 5ผลการวินิจฉัย:เปลี่ยนทุกวัน
กรุณากรอกชื่อที่ต้องการวินิจฉัย
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.