สุ่มชินดันว่าจะปาถั่วโดนหรือไม่ หากปาโดนข้าจะอยู่นิ่งๆให้พวกเจ้าปา ถ้าไม่ ข้าจะขอให้เจ้ากินถั่วตามอายุตัวเองเพิ่มไป1
@RengokuKJR_bot 247 คน
0 ทวีต รูปแบบผลลัพธ์ มีจำนวนประมาณ 2
กรุณากรอกชื่อที่ต้องการวินิจฉัย
สร้างการวินิจฉัย
มาสร้างการวินิจฉัยแบบออริจินัลของคุณไปด้วยกันเถอะ!
ติดตาม @shindanmaker
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.