0
สับไพ่ด้วยมือข้างที่ถนัดพร้อมกับตั้งจิตให้เป็นสมาธิ และส่งสำรับไพ่คืนให้แม่หมอ เลือกไพ่ 10 ใบ ด้วยมือข้างซ้ายพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่ตนอยากรู้
@SBH_Kanine
39
0#SBH_LiaHoroG10ทวีตรูปแบบผลลัพธ์ มีจำนวนประมาณ 44
กรุณากรอกชื่อที่ต้องการวินิจฉัย
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.