0
เป็นตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน CALC ที่รวมเรื่องการบวกและการคูณเข้าด้วยกัน
@piekai_san
2
0ทวีตรูปแบบผลลัพธ์ มีจำนวนประมาณ 1,331
กรุณากรอกชื่อที่ต้องการวินิจฉัย
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.