0
ได้มีการจัดปาร์ตี้กันในฐาน เหล่าพ่อครัวแม่ครัวได้รวมตัวกันทำอาหาร เครื่องดื่ม และขนมมาให้แก่เหล่าโอเปอเรเตอร์ในงานแต่เหมือนการสื่อสารกันจะเกิดข้อผิดพลาดทำให้อาหารบางอย่างนั้นผิดแปลกไป..
@ik_qsan
30
0ทวีตรูปแบบผลลัพธ์ มีจำนวนประมาณ 1
กรุณากรอกชื่อที่ต้องการวินิจฉัย
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.