0
ให้ใส่ชื่อของ คุณ-คู่เต้นรำ และเริ่มกดสุ่มสถานการณ์ในระหว่างการเต้นรำ สามารถนำไปอ้างอิงในการโรลได้ทั้งหมด หรือจะไม่ใช่ก็ได้1 คู่ สุ่มได้เพียงแค่คู่ละครั้งเท่านั้น (ยกเว้นจะคู่เต้นรำที่ไม่ซํ้ากัน)เช่น A-B= ? / A-C= ?
@_PCS_Broadcast
73
0ทวีตรูปแบบผลลัพธ์ มีจำนวนประมาณ 10
กรุณากรอกชื่อที่ต้องการวินิจฉัย
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.