0
วิธีการเล่นกันการโกง : ให้ใส่ชื่อเล่นภาษาไทยตามด้วย-1 หากจะเล่นรอบที่2 3 4ให้เติม -1 ไปอีกรอบ Ex. ภาคย์-1 ภาคย์-1-1 ภาคย์-1-1-1
@Whale_sev
70
0GamesSchoolทวีตแชร์รูปแบบผลลัพธ์ มีจำนวนประมาณ 176
กรุณากรอกชื่อที่ต้องการวินิจฉัย
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.