0
ใส่เครื่องหมายจุลภาคเพื่อคั่นรายชื่อ จากนั้นเปลี่ยนค่าตัวแปรรายชื่อให้เป็นรูปแบบ "เครื่องหมายยัติภังค์+ตัวเลข" จาก [LIST1] เป็น [LIST1-1] จะทำให้สามารถแสดงค่าของตำแหน่งที่กำหนดในรายชื่อได้
@Natsumekun_OC
1
0ทวีตแชร์รูปแบบผลลัพธ์ มีจำนวนประมาณ 36
กรุณากรอกชื่อที่ต้องการวินิจฉัย
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.