0
นักเรียนหรือบุคลากรของยูเอย์จะต้องสุ่มหยิบกาชาปองเพื่อเปิดดูภารกิจที่ได้รับเพื่อที่จะไปทำและมารับขนมได้ที่จุดรับขนมบริเวณเดียวกัน ผลประที่ได้รับจะคุ้มค่ากับแรงเสียไปอย่างแน่นอน
@ainao_polar
67
0ทวีตแชร์รูปแบบผลลัพธ์ มีจำนวนประมาณ 38ผลการวินิจฉัย:คงเดิม
กรุณากรอกชื่อที่ต้องการวินิจฉัย
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.