ใช้สำหรับการสุ่มห้องของเด็กอนุบาล Melodies Kindergarten สำหรับมินิอีเว้นท์ IACOMMU บุกโรงเรียนอนุบาล (ตัวแทนของกลุ่มเป็นผู้สุ่มและในการสุ่มนั้นสามารถทำได้โดยพิมพ์หมายเลขกลุ่ม เช่น พิมพ์ชื่อว่า กลุ่มที่ 1 )
@IACOMMU_NEWS 44 คน
0 ทวีต #IACOMMU_MELODIES_KINDERGARTEN เปลี่ยนทุกวันรูปแบบผลลัพธ์ มีจำนวนประมาณ 6
กรุณากรอกชื่อที่ต้องการวินิจฉัย
สร้างการวินิจฉัย
มาสร้างการวินิจฉัยแบบออริจินัลของคุณไปด้วยกันเถอะ!
ติดตาม @shindanmaker
2020 ShindanMaker All Rights Reserved.