คุณตื่นขึ้นมาอีกครั้งในช่วงเวลาเดิมๆ กับอีกฝ่าย ..ก่อนจะตื่นขึ้นมาอีกครั้ง ในช่วงเหตุการณ์​เดิมซ้ำๆ จะทำยังไงดีนะ วิธีเล่น พิมพ์ [ ชื่อออริคุณ กับ ชื่อออริอีกฝ่าย ] เช่น [ นายA กับ นายB ]
@BurinnnnWaaa 5,219 คน
5 ทวีต เปลี่ยนทุกวันรูปแบบผลลัพธ์ มีจำนวนประมาณ 339,264
กรุณากรอกชื่อที่ต้องการวินิจฉัย
สร้างการวินิจฉัย
มาสร้างการวินิจฉัยแบบออริจินัลของคุณไปด้วยกันเถอะ!
ติดตาม @shindanmaker
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.