0
คุณตื่นขึ้นมาอีกครั้งในช่วงเวลาเดิมๆ กับอีกฝ่าย ..ก่อนจะตื่นขึ้นมาอีกครั้ง ในช่วงเหตุการณ์​เดิมซ้ำๆจะทำยังไงดีนะวิธีเล่นพิมพ์ [ ชื่อออริคุณ กับ ชื่อออริอีกฝ่าย ]เช่น[ นายA กับ นายB ]
@BurinnnnWaaa
5,847
5ทวีตแชร์เปลี่ยนทุกวันรูปแบบผลลัพธ์ มีจำนวนประมาณ 339,264
กรุณากรอกชื่อที่ต้องการวินิจฉัย
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.