คุณตื่นขึ้นมาอีกครั้งในช่วงเวลาเดิมๆ กับอีกฝ่าย ..ก่อนจะตื่นขึ้นมาอีกครั้ง ในช่วงเหตุการณ์​เดิมซ้ำๆ จะทำยังไงดีนะ วิธีเล่น พิมพ์ [ ชื่อออริคุณ กับ ชื่อออริอีกฝ่าย ] เช่น [ นายA กับ นายB ]
@BurinnnnWaaa 3,972 คน
3 ทวีต เปลี่ยนทุกวันรูปแบบผลลัพธ์ มีจำนวนประมาณ 339,264
กรุณากรอกชื่อที่ต้องการวินิจฉัย
สร้างการวินิจฉัย
มาสร้างการวินิจฉัยแบบออริจินัลของคุณไปด้วยกันเถอะ!
ติดตาม @shindanmaker
2020 ShindanMaker All Rights Reserved.