“ เป็นเลิศเทคโนโลยี พึงมีปัญญาร่วม ” อัพเดตข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ แด่นักศึกษามหาวิทยาลัยอิสรินทร์ | Account for Role play #ISR_U

การวินิจฉัยที่สร้าง


1ซุ้มปาลูกโป่งในงานวันสงกรานต์

ปาลูกโป่ง ปา 5 ครั้งต่อ 40 บาท สามารถดูรางวัลที่ได้ผ่านทวีตหลักได้เลย
@IssarinU00

2ซุ้มสอยดาวในงานวันสงกรานต์

สอยหนึ่งครั้งต่อ 10 บาท เมื่อสุ่มเรียบร้อยแล้วนักศึกษาอย่าลืมไปอวดของที่ตัวเองได้รับที่ #งานวัดISR
@IssarinU100
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.