ดวงใจสตรีแข็งแกร่งดั่งสิงห์, คือ สิงหญาณี | #SYN_commu | สำหรับแจ้งข่าวสาร, กิจกรรม, และรับคำร้องต่างๆ ของนักเรียน | ยินดีต้อนรับ.
มิติเวทมนตร์shorturl.at/agxM4

การวินิจฉัยที่สร้าง


1[SYN_commu] ร้านขนมยายมี

ร้านขนมที่ว่ากันว่ามีทุกอย่าง สาขาเดียวกับบนรถไฟ ขายแบบอินดี้ วันนี้ยายมีทดลองทำขนมสูตรใหม่มาให้นักเรียนสิงหญาณีได้ลองชิมกัน
@SYN_commu6170

2[SYN_commu] พรจากฟ้า

กล่องไอเทมปริศนาที่หล่นจากฟ้าในการแข่งขันสงกรานต์สงคราม( ผลทั้งหมดของน้ำยายายมีจะคงอยู่ 30 นาที )
@SYN_commu1200
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.