การวินิจฉัยที่สร้าง


1เมื่อคุณเข้าไปในหอ EXO

อิอิกำ
@cottoninpillow3,8071

3คุณกับ EXO

(เสื่อม)
@cottoninpillow2,8711

4เมื่อชานแบคกำลัง...

คุณนั่นแหละไปขัดจังหวะ
@cottoninpillow1,0961
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.