การวินิจฉัยที่สร้าง


1PREQUEL - 2st Mini Album : opposite

!!! [สำหรับคอมมูอันสึตะ] !!!เมื่อกด 1 ครั้ง เท่ากับการซื้อ 1 รอบการกำหนดชื่อ ครั้งที่ 1 : [ชื่อของคุณ]_01ครั้งถัดไป : [ชื่อของคุณ]_02 , [ชื่อของคุณ]_03 .....
@man_ju1980

2PREQUEL - 1st Mini Album : BEGINNING

!!! [สำหรับคอมมูอันสึตะ] !!!เมื่อกด 1 ครั้ง เท่ากับการซื้อ 1 รอบการกำหนดชื่อ ครั้งที่ 1 : [ชื่อของคุณ]_01ครั้งถัดไป : [ชื่อของคุณ]_02 , [ชื่อของคุณ]_03 .....
@man_ju19160
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.