ก้วย.
@cosxxj
แม่บอกอยู่บ้านให้ทำตัวมีประโยชน์บ้าง หลังจากวันนั้นมาแม่ก็ไม่เห็นผมอีกเลย
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.