2021/06/04 23:15

ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะของรูปภาพชื่อการวินิจฉัยบางส่วน


ขอขอบคุณที่ท่านได้ใช้บริการ ShindanMaker เสมอมา เราได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะบางส่วนเกี่ยวกับ "รูปภาพชื่อการวินิจฉัย" ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เราได้ปล่อยไปเมื่อวันก่อน

ตอนนี้คุณสามารถเลือกได้แล้วว่าจะแสดงรูปภาพชื่อการวินิจฉัยในหน้าการวินิจฉัยหรือไม่
ในช่วงที่ปล่อยฟังก์ชัน เมื่อคุณสร้างการวินิจฉัยเสร็จสิ้นรูปภาพชื่อจะถูกสร้างขึ้นมา แล้วรูปภาพชื่อนั้นจะถูกใช้ในการ์ด Twitter และจะแสดงในหน้าการวินิจฉัยและรายการวินิจฉัยเสมอแต่สำหรับหน้าการวินิจฉัย คุณสามารถเลือกว่าจะ "แสดง/ไม่แสดง" ได้แล้วค่าที่ตั้งไว้เริ่มต้นจะถูกเลือกว่า "ไม่แสดง" สำหรับการ์ด Twitter และรายการวินิจฉัยนั้น รูปภาพชื่อจะถูกแสดงเสมอ
คุณสามารถซ่อนข้อความในรูปภาพชื่อได้แล้ว
กรณีที่ชื่อการวินิจฉัยอยู่ในรูปภาพพื้นหลังที่คุณได้สร้างขึ้นเองแล้ว คุณสามารถซ่อนข้อความชื่อการวินิจฉัยที่เขียนบนรูปภาพชื่อได้โดยกำหนดขนาดของข้อความเป็น 0

เราขอความกรุณาทุกท่านให้การสนับสนุน ShindanMaker ในต่อจากนี้ไปด้วย

2021 ShindanMaker All Rights Reserved.