2021/04/10 23:00

เว็บไซต์ได้รับการปรับปรุงแล้ว


เราขอขอบคุณจากใจที่คุณได้ใช้บริการ ShindanMaker เสมอมา ในคราวนี้ ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้ทุกท่านได้ใช้บริการ ShindanMaker อย่างสะดวกสบายและสนุกสนานยิ่งขึ้น เราจึงได้ออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์นี้ใหม่ ดำเนินการเปลี่ยนย้าย Web แอปพลิเคชันเฟรมเวิร์ก และสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่โดยเริ่มจากศูนย์

ในการปรับปรุงครั้งนี้ แม้ว่าในด้านดีไซน์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด แต่ก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด

แต่สำหรับด้านฐานข้อมูลได้มีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในบางส่วน ซึ่งเราขอแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ดังนี้

คุณสามารถเข้าสู่ระบบ ShindanMaker ด้วยบัญชี Twitter หลายบัญชีได้แล้ว

ขณะที่ใช้ฟังก์ชันเชื่อมโยง Twitter เพื่อเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์นี้ ก่อนหน้านี้จะมีปัญหาดังต่อไปนี้

  • หากต้องการเชื่อมโยงการวินิจฉัยที่สร้างขึ้นกับบัญชี Twitter อื่น คุณจะต้องยื่นความจำนงในการโอนบัญชีกับทางแอดมิน จึงมีการสูญเสียเวลาที่เกิดขึ้น
  • หากบัญชี Twitter ถูกระงับ คุณจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบ ShindanMaker ได้

สิ่งนี้มีสาเหตุจากการที่ข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละคนเชื่อมโยงกับบัญชี Twitter แบบ 1 ต่อ 1
เพื่อแก้ปัญหานี้ เราจึงได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งานเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับบัญชี Twitter หลายบัญชีได้แทนความสัมพันธ์แบบ 1 ต่อ 1 กับ Twitter ซึ่งสิ่งนี้ช่วยให้คุณเชื่อมโยงบัญชี Twitter ใหม่เพิ่มไปยังบัญชีหนึ่งของ ShindanMaker ได้

หากคุณต้องการเปลี่ยนบัญชี Twitter ที่ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบไปเป็นบัญชีอื่น ให้เชื่อมโยงโดยเพิ่มบัญชี Twitter ใหม่ในหน้าตั้งค่า หลังจากนั้นคุณจะสามารถยกเลิกการเชื่อมโยงกับบัญชี Twitter ที่มีอยู่แล้วได้

อีกทั้ง ด้วยการเชื่อมโยงกับบัญชี Twitter หลายบัญชีไว้ล่วงหน้า แม้ว่าบัญชี Twitter จะเกิดเหตุที่ทำให้ถูกระงับบัญชีชั่วคราว ก็ยังสามารถใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปได้เพราะว่าคุณสามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอื่นได้

แม้ว่าบัญชี Twitter ที่ได้รับการเชื่อมโยงจะยังคงแสดงในหน้าโปรไฟล์ผู้ใช้งานเช่นเดิม แต่ถ้าหากคุณได้เชื่อมโยงกับบัญชี Twitter หลายบัญชี บัญชี Twitter ทั้งหมดจะถูกแสดงให้เห็น

ยกตัวอย่างเช่นในหน้าบัญชีแอดมิน ShindanMaker คุณจะยืนยันได้ว่ามีบัญชี Twitter จำนวน 2 บัญชีได้แก่ @shindanmaker และ @shindanmaker_cs ถูกแสดงให้เห็น

ในการเพิ่ม/ยกเลิกบัญชี Twitter ที่จะเชื่อมโยงนั้น กรุณาตรวจสอบได้จากหน้าเชื่อมโยง Twitter

ข้อมูลผู้ใช้งานกลายเป็นข้อมูลเอกเทศ ซึ่งจะไม่แปรผันตาม Twitter อีกต่อไป

ที่ผ่านมาโปรไฟล์ของผู้ใช้งานจะแปรผันตามโปรไฟล์ของบัญชี Twitter ที่ใช้เข้าสู่ระบบ ด้วยเหตุนี้ เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลเช่นชื่อผู้ใช้งานหรือข้อความแนะนำตนเองใน Twitter จะทำให้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้แปรผันตามและถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วย

จากการที่สามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Twitter หลายบัญชีได้แล้ว ทำให้ส่วนโปรไฟล์ของผู้ใช้งานกลายเป็นข้อมูลเอกเทศใน ShindanMaker คุณจึงสามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลได้ในเว็บไซต์ และไม่แปรผันตาม Twitter แล้ว

ชื่อผู้ใช้งาน (ตัวอย่าง : @shindanmaker) ก็จะไม่แปรผันตาม Twitter และสามารถทำการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ได้เลย

สำหรับการแก้ไขโปรไฟล์ กรุณาตรวจสอบได้จากหน้าโปรไฟล์นี้

URL ของหน้าผู้ใช้งานก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดข้อมูลผู้ใช้งานข้างต้น ทำให้ URL ของหน้าที่แสดงโปรไฟล์ผู้ใช้งานเปลี่ยนไปด้วย ที่ผ่านมาการวินิจฉัยที่สร้างและการวินิจฉัยรายการโปรดถูกแสดงด้วยไดเร็กทอรีที่ต่างกัน แต่นับจากนี้ไปจะถูกทำให้เหมือนกันในรูปแบบ /@{screen_name}

URL เก่าURL ใหม่
การวินิจฉัยที่สร้าง/author/{screen_name}/@{screen_name}
การวินิจฉัยรายการโปรด/user/{screen_name}/@{screen_name}/favorites

อีกทั้ง แม้ว่าคุณจะเข้าถึงด้วย URL เก่า แต่ก็จะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยัง URL ใหม่

มีการเปลี่ยนแปลงวิธีใช้รูปภาพในการสร้างการวินิจฉัย

เมื่อจะใช้รูปภาพในผลการวินิจฉัย ที่ผ่านมาจะใช้ URL ของรูปภาพที่ได้โพสต์ในรูปภาพของฉันในหน้าจอสร้างการวินิจฉัย แต่นับจากนี้ไปจะไม่ใช้ URL ของรูปภาพ แต่จะใช้ ID รูปภาพที่ถูกกำหนดให้รูปภาพแทน

ตัวอย่างข้อกำหนดเก่า - URL รูปภาพตัวอย่างข้อกำหนดใหม่ - ID รูปภาพ
https://shindanmaker.com/pic/u_XXXXXX/XXXXXX_wcrt[PIC_XXXXXX_XXXXXXXX_n_wcrt]

URL รูปภาพที่เคยใช้ในอดีตจะยังคงแสดงเป็นรูปภาพเช่นเดิม แต่ต่อจากนี้ไปถ้าหากคุณต้องการใช้รูปภาพเพื่อการวินิจฉัยใหม่ ขอให้ใช้ ID รูปภาพนี้แทน

อีกทั้ง เรายังได้เพิ่มฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณสามารถเรียกรายการรูปภาพและแทรก ID รูปภาพบนหน้าจอสร้างการวินิจฉัยด้วย กรุณาตรวจสอบได้จากเครื่องมือสำหรับแทรกที่ติดตั้งอยู่ในแต่ละรายการในหน้าจอสร้างการวินิจฉัย

อื่น ๆ

นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ อีก

URL ต่าง ๆ นอกจากหน้าผู้ใช้งานก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน

ขอแนะนำตัวอย่างหนึ่ง หน้าเว็บส่วนใหญ่จะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยัง URL ใหม่แม้ว่าคุณจะเข้าถึงด้วย URL เก่า

URL เก่าURL ใหม่
หน้าสร้างการวินิจฉัย/c/make/create
รายการวินิจฉัย/c/list/list
รายการผู้สร้าง/c/authorslist?mode=hot/creators

สามารถทำการลบบัญชีได้แล้ว

คุณสามารถลบข้อมูลที่ลงทะเบียนทั้งหมดได้ด้วยการลบบัญชี กรุณาตรวจสอบได้จากหน้าบัญชี

เราขอยกเลิกบล็อกประกาศแจ้ง และนับจากนี้ไปเราจะแจ้งข้อมูลผ่านหน้าประกาศแจ้งในเว็บไซต์นี้

ที่ผ่านมาประกาศแจ้งเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ฯลฯ เราจะทำการแจ้งข้อมูล (เป็นภาษาญี่ปุ่น) ผ่านรายการประกาศแจ้งในหน้าของฉัน หรือบล็อกประกาศแจ้ง แต่เราได้สร้างหน้าประกาศแจ้งจากทางแอดมินขึ้นมาใหม่ในเว็บไซต์นี้แล้ว ซึ่งสำหรับประกาศแจ้งใหม่ ๆ เราจะทำการแจ้งผ่านหน้านี้

ประกาศแจ้งมีเพียงเท่านี้ หากคุณพบจุดบกพร่องหรือบั๊ก เราต้องขอรบกวนให้คุณส่งข้อความมาถึงบัญชีฝ่ายซัพพอร์ตของ ShindanMaker เราก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่ง@shindanmaker_cs

จากการเปลี่ยนย้ายเฟรมเวิร์กในครั้งนี้ เราคาดว่าจะทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วขึ้น และเรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะมอบฟังก์ชันใหม่ ๆ ให้กับทุกท่านต่อไปได้อีกในอนาคต

จากนี้ไปเราก็ขอฝากทุกท่านให้การสนับสนุน ShindanMaker ต่อไปด้วย

2021 ShindanMaker All Rights Reserved.