2019/09/12 20:36

เราได้ปล่อย ""ผู้ใช้งานตามประเทศ/ภูมิภาค" ของการวินิจฉัยที่ได้สร้างขึ้น" ซึ่งเป็นเมนูใหม่สำหรับหน้าของฉันเป็นที่เรียบร้อย


ShindanMaker ได้ถูกใช้งานโดยผู้คนจากประเทศต่าง ๆ มากมาย
การวินิจฉัยที่ถูกสร้างขึ้นในภาษาหนึ่ง อาจมีกรณีที่หลายท่านจากต่างประเทศหรือภูมิภาคนำไปใช้งานด้วย ซึ่งสิ่งนี้อาจเป็นเพราะคนต่างประเทศที่เข้าใจภาษาที่ถูกใช้ตอนสร้างนำไปใช้งาน หรืออาจถูกใช้งานผ่านแอปแปลภาษาก็เป็นได้
ด้วยเหตุนั้นเอง เราจึงคิดว่าต้องการที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาแสดงให้ผู้สร้างการวินิจฉัยมองเห็นได้ ตอนที่บันทึกจำนวนผู้ที่วินิจฉัยจึงได้มีการบันทึก "ข้อมูลประเทศหรือภูมิภาค" ไปพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2019 เป็นต้นไป
และในหน้าของฉัน ตัวผู้สร้างสามารถตรวจสอบว่า "การวินิจฉัยของตนเองถูกใช้งานจากประเทศหรือภูมิภาคใด" ผ่านกราฟได้ด้วย
ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าการวินิจฉัยถูกใช้งานจากประเทศหรือภูมิภาคใด ดังเช่นรูปภาพตัวอย่างด้านล่างนี้

เราหวังว่าท่านจะได้ดูข้อมูลของตัวเอง แล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างการวินิจฉัยในหลังจากนี้ไป
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.