2021/10/31 23:00

เพิ่มฟังก์ชันที่สามารถใช้สำหรับการสร้างการวินิจฉัย


ในคราวนี้ เราได้เพิ่มฟังก์ชันใหม่ที่สามารถใช้สำหรับการสร้างการวินิจฉัยถึง 6 ฟังก์ชัน

ฟังก์ชันทั้งหมดที่เพิ่มมาในครั้งนี้ เป็น「ฟังก์ชันที่มีเป้าหมายคือค่าที่ถูกแสดงโดยใช้ตัวแปรรายการ([LIST1]-[LIST10])」

ที่ผ่านมาฟังก์ชันที่มีเป้าหมายคือตัวแปรรายการมีแค่ฟังก์ชัน SUMLISTซึ่ง「คำนวณรวมค่าจำนวนที่ถูกแสดง」 แต่ด้วยการเพิ่มฟังก์ชันใหม่ในครั้งนี้ จะทำให้สามารถใช้ตัวแปรรายการในรูปแบบที่หลากหลายได้

สรุปโดยย่อเกี่ยวกับฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาใหม่

ฟังก์ชัน AVERAGELIST

เป็นฟังก์ชันที่ใช้แสดงค่าเฉลี่ยของค่าจำนวนที่ถูกแสดงโดยใช้รายการ

ฟังก์ชัน COUNTLIST

เป็นฟังก์ชันที่ใช้นับจำนวนและแสดงค่าที่ถูกแสดงโดยใช้รายการ

ฟังก์ชัน COUNTIFLIST

เป็นฟังก์ชันที่ใช้นับและแสดงค่าที่ตรงกับเงื่อนไขจากบรรดาค่าที่ถูกแสดงโดยใช้รายการ

ฟังก์ชัน MAXLIST

เป็นฟังก์ชันที่ใช้แสดงค่าที่มากที่สุดจากบรรดาค่าจำนวนที่ถูกแสดงโดยใช้รายการ

ฟังก์ชัน MINLIST

เป็นฟังก์ชันที่ใช้แสดงค่าที่น้อยที่สุดจากบรรดาค่าจำนวนที่ถูกแสดงโดยใช้รายการ

ฟังก์ชัน SUMIFLIST

เป็นฟังก์ชันที่ใช้คำนวณรวมและแสดงค่าที่ตรงกับเงื่อนไขจากบรรดาค่าที่ถูกแสดงโดยใช้รายการ

รายละเอียดของฟังก์ชันเหล่านี้มีอธิบายไว้ในหน้าสร้างการวินิจฉัย โปรดตรวจสอบได้จากตรงนั้น

นอกจากนี้ เราได้จัดเตรียมข้อมูลตัวอย่างที่ใช้ฟังก์ชันเหล่านี้เอาไว้ด้วย คุณสามารถตรวจสอบได้จากที่นี่ ข้อมูลตัวอย่าง

เราขอติดต่อหาคุณแต่เพียงเท่านี้ หวังว่าคุณจะได้นำไปใช้ประโยชน์

จากนี้ไปเราจะเพิ่มฟังก์ชันต่าง ๆ ต่อไปเพื่อให้ทุกท่านได้เพลิดเพลิน ต่อจากนี้เราก็ขอความกรุณาทุกท่านโปรดให้การสนับสนุน ShindanMaker ต่อไปด้วย

2021 ShindanMaker All Rights Reserved.