2021/07/04 20:00

เราได้เปิดตัวฟังก์ชันที่ช่วยให้สามารถบันทึกผลการวินิจฉัยได้


ในคราวนี้ เราได้เปิดตัวฟังก์ชันที่ช่วยให้สามารถบันทึกผลการวินิจฉัยที่แสดงออกมาลงในหน้าของฉันได้

เมื่อทำการวินิจฉัยในหน้าการวินิจฉัย แล้วผลการวินิจฉัยถูกแสดงออกมา
ปุ่มที่ระบุว่า

จะปรากฏขึ้นมา
ซึ่งคุณจะสามารถบันทึกผลการวินิจฉัยลงในหน้าของฉันได้จากปุ่มนี้

โดยฟังก์ชันบันทึกผลการวินิจฉัยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

คุณสามารถตรวจสอบผลการวินิจฉัยได้ตามลำดับเวลา

ผลการวินิจฉัยที่บันทึกไว้จะถูกแสดงรายการตามลำดับเวลาที่หน้าผลการวินิจฉัยที่บันทึกไว้ในหน้าของฉัน

คุณสามารถจำกัดผลการวินิจฉัยที่คุณบันทึกไว้ให้แคบลงเฉพาะการวินิจฉัยแต่ละรายการได้ด้วย

เมื่อจำกัดให้แคบลงโดยการวินิจฉัยแต่ละรายการ คุณจะบันทึกผลการวินิจฉัยรายการนั้นได้ทุกวัน และสามารถตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างได้ตามลำดับเวลา

ตอนที่บันทึก คุณจะสามารถเลือกให้เปิดเผย/ไม่เปิดเผยสาธารณะได้

เมื่อบันทึกเป็นแบบไม่เปิดเผยสาธารณะ มันจะไม่ถูกนำไปแสดงในหน้าผู้ใช้รายบุคคลที่จะกล่าวถึงตอนท้ายและผลการวินิจฉัยของทุกคน โดยเจ้าตัวจะสามารถดูได้ในหน้าของฉันเท่านั้น

จะถูกแสดงในหน้าผู้ใช้รายบุคคล

ผลการวินิจฉัยที่บันทึกไว้จะถูกแสดงในหน้าผู้ใช้เปิดเผยสาธารณะของคุณเองด้วย
ตัวอย่าง: @shindanmaker/results

จะถูกแสดงในผลการวินิจฉัยของทุกคนด้วย

ในช่อง "ผลการวินิจฉัยของทุกคน" ที่แสดงในหน้าการวินิจฉัยแต่ละรายการ ได้มีการแสดงทวีตบน Twitter ผ่าน Twitter API ซึ่งในตอนนี้ผลการวินิจฉัยที่บันทึกไว้ในช่องนี้จะถูกแสดงขึ้นมาด้วย

รองรับเฉพาะทวีตที่สามารถรับข้อมูลผ่าน Twitter API ได้เฉพาะในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา แม้เนื้อหาที่ได้ทวีตไปก่อนหน้านั้นจะไม่สามารถแสดงขึ้นมาได้ แต่ผลการวินิจฉัยที่บันทึกไว้จะถูกแสดงขึ้นมาโดยไม่คำนึงถึงช่วงเวลา

คุณสามารถทำการแก้ไข/ลบ ฯลฯ ได้

การเปิดเผย/ไม่เปิดเผยสาธารณะสามารถเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้ และยังสามารถลบผลการวินิจฉัยที่บันทึกไว้ได้ด้วย

ดังที่กล่าวมาข้างต้น เราหวังว่าคุณจะได้นำไปใช้ประโยชน์
ต่อจากนี้ไปเราก็ขอความกรุณาทุกท่านโปรดให้การสนับสนุน ShindanMaker ต่อไปด้วย

2021 ShindanMaker All Rights Reserved.