อรรเณียง @B04 CQ4
@AThecrazyqueen Twitter
อรรเณียง เป็น เฟมินิสต์หัวร้อน Gilles x Jeanne stan. Current: FGO l FE3H My whole life is a meme. ภาษาไทย and English are OK.
ประเทศไทย

การวินิจฉัยที่สร้าง

จำนวนผู้วินิจฉัยทั้งหมด : 17,715 คน
1. นิยายอิเซไกของคุณ (69)
นิยายเกิดใหม่ในต่างโลกของคุณจะเป็นอย่างไร Warning: sexual implied and political sensitive contents ...
2. หากคู่ชิปของคุณเป็นเทพนิยาย (668)
มาดูกันว่า หากคู่ชิปของคุณอยู่ในเทพนิยาย จะมีเรื่องราวอย่างไร!? (สามารถไปแต่งฟิคได้ค่ะ) warning: sex...
3. คู่ชิปของคุณในโลกคู่ขนาน (3,039)
ในอีกจักรวาลหนึ่ง คู่ชิป(หรือออริ)ของคุณจะทำอาชีพอะไร และเจอกันที่ไหนนะ (เอาไปเป็น prompt ได้ค่ะ ถ้า...
4. เมื่อคู่ชิปของคุณไปเดท (13,939)
มาสุ่มเดทให้คู่ชิปของคุณกันเถอะ (warning: sexual implied content might show up) ...อาจจะเอาเป็น prom...
สร้างการวินิจฉัย
มาสร้างการวินิจฉัยแบบออริจินัลของคุณไปด้วยกันเถอะ!
ติดตาม @shindanmaker
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.