kbrl🏳️‍🌈
@MelonCream11 Twitter
the neo culture, the future vision 🐙🍒🐰🦁🐻🐱🌱
in relationship with Arts

การวินิจฉัยที่สร้าง

จำนวนผู้วินิจฉัยทั้งหมด : 54,254 คน
1. โมเม้นต์เรือของคุณ (39,938)
ณ ตั้งแต่วินาทีที่พวกเขายืนข้างกันในวันเดบิวต์ พวกเขาไม่ใช่คู่ชิปแต่คือคู่รัก (ใส่ชื่อคู่ชิปของคุณลง...
2. ABO VERSE เพศสภาพ/กลิ่น/เมท (14,316)
เพศและกลิ่นของคุณในจักรวาลที่เพศรองเป็นตัวกำหนดสถานะของคุณ
สร้างการวินิจฉัย
มาสร้างการวินิจฉัยแบบออริจินัลของคุณไปด้วยกันเถอะ!
ติดตาม @shindanmaker
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.