lllThwy เหม่อมองวันที่ตัวร้ายจะมีม่านฮวา
@danki002 Twitter
Thwy(ถ้วย) fromThailand! pls call me ti 🇬🇧English language ok! Age 20🔻Writer and artist pls click freedomforthai.carrd.co

การวินิจฉัยที่สร้าง

จำนวนผู้วินิจฉัยทั้งหมด : 21,261 คน
1. คาเฟ่HMS (98)
แคปไปวางในคอมเม้นท์เพื่อให้เราบริการคุณ <3
2. เมื่อ[ลูก]คุณเมาหรือยั่วสามี แล้วพูดว่า (21,163)
มีการปรับเปลี่ยนรูปประโยคให้เป็นทั้งสองเพศใช้ได้แล้วค่ะแก้คำผิดและเพิ่มผลสุ่มด้วย จริงๆควรบอกว่าไม่ใ...
11
สร้างการวินิจฉัย
มาสร้างการวินิจฉัยแบบออริจินัลของคุณไปด้วยกันเถอะ!
ติดตาม @shindanmaker
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.