🥣Thwy🥣[ or tell me 'cup'🍵]
@danki002 Twitter
Thai🇹🇭/🇬🇧English language it ok! Age 20🔻 Writer and Student artist! I'm not good at English, I'm not serious gramma Hope you don't mind if I go wrong💦💦

การวินิจฉัยที่สร้าง

จำนวนผู้วินิจฉัยทั้งหมด : 12,633 คน
1. คาเฟ่HMS (78)
แคปไปวางในคอมเม้นท์เพื่อให้เราบริการคุณ <3
2. เมื่อ[ลูก]คุณเมาหรือยั่วสามี แล้วพูดว่า (12,555)
มีการปรับเปลี่ยนรูปประโยคให้เป็นทั้งสองเพศใช้ได้แล้วค่ะแก้คำผิดและเพิ่มผลสุ่มด้วย จริงๆควรบอกว่าไม่ใ...
5
สร้างการวินิจฉัย
มาสร้างการวินิจฉัยแบบออริจินัลของคุณไปด้วยกันเถอะ!
ติดตาม @shindanmaker
2020 ShindanMaker All Rights Reserved.