🐕Oh! VIVI🐇
@rainxblossom Twitter
I'll always be with you.🌛🐇 #คนบ้าจี้ #พัดซ่า529
แน่ะ!!!! ตามมาเผือกอะไรนุค้!!!

การวินิจฉัยที่สร้าง

จำนวนผู้วินิจฉัยทั้งหมด : 20,921 คน
1. คุณคือโอชิคัยใน NCT48 กันนะ (245)
อยากรู้ละเส่ะ ตามมาเล้ย ขำขัน ไม่ขำก้เรื่องมึ๊ง
0
2. คุณเป็นใครในเรือกันนะ อยากรู้ละซี่ (20,676)
คุณคือครัยกันนะ #ขำขัน
2
สร้างการวินิจฉัย
มาสร้างการวินิจฉัยแบบออริจินัลของคุณไปด้วยกันเถอะ!
ติดตาม @shindanmaker
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.