ผลการค้นหาสำหรับ[commuevent][CommuEvent]สาว(ไม่)น้อยในป่าใหญ่...[BR's2ndEvent]

ชินดันนี้เป็นส่วนหนึ่งของอีเวนต์ที่สองคอมมูโรงเรียนเตรียมทหารเบญจมาศลักษมีคร้าฟฟฟฟฟฟกติกา :: นรต.(และอาจารย์)จะถูกปล่อยไว้ตามบริเวณต่างๆของเกาะ จะมีธงสีแดงปักไว้ตามแต่ละจุด ให้หาวิธีการเข้าไปเอาธงนั้นมาให้ได้ เมื่อคุณได้ธงแล้ว เป็นอันจบภารกิจ.
490
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.