การวินิจฉัยในธีม[กิจกรรม]ภารกิจ'ปลุกให้ตื่นสิไม่งั้นตาย"

สำหรับสุ่มผลว่าจะทำให้ตื่นได้หรือไม่

สุ่มภารกิจ'ทีมเลี้ยง' (NRC_Commu)

สุ่มเกมกิจกรรมฮาโลวีนหอเดียซอมเนีย
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.