การวินิจฉัยในธีม[อนิเมะ]ถ้าคุณเป็นมอนสเตอร์ V.2021

จะบอกลักษณะ และนิสัยต่างๆของมอนสเตอร์Update V.2021 : เพิ่ม Status และรายการใหม่ๆ

สุ่มตัวละคร

สุ่มเอามาวาด
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.