การวินิจฉัยในธีม[Community]ถิ่นฐานของเซอร์แวนท์ที่คุณจะได้รับ

สำหรับคอมมูนิตี้Fate โดยจะให้ผู้เล่นที่เลือกลงเซอร์แวนท์ได้สุ่มเลือกถิ่นกำเนิดของตำนานวีรบุรุษ
@oKFRyzgJUIA1BXp800CommunityFate

สุ่มเก็บของรายวัน [Animal Crossing Commu.]

สำหรับใช้สุ่มจำนวนหาของในแต่ละวันของมู Animal crossing
@WishWizzu110CommunityRoleplay
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.