การวินิจฉัยในธีม[Fate]ถิ่นฐานของเซอร์แวนท์ที่คุณจะได้รับ

สำหรับคอมมูนิตี้Fate โดยจะให้ผู้เล่นที่เลือกลงเซอร์แวนท์ได้สุ่มเลือกถิ่นกำเนิดของตำนานวีรบุรุษ
@oKFRyzgJUIA1BXp860CommunityFate
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.