การวินิจฉัยในธีม[worldtrigger]บอร์เดอร์ทริกเกอร์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันนะ!?

มาสุ่มบอร์เดอร์ทริกเกอร์ของคุณกันเถอะ! ตัวทริกเกอร์มีในชินดันจะเป็นทริกเกอร์ที่ปรากฏคุณสมบัติในเรื่องแล้ว (นำมาจากเซ็ตติ้งเรื่อง World Trigger มีลิขสิทธิ์ในไทยโดย NED)

ค่าพารามิเตอร์ของคุณในโลกเวิลด์ทริกเกอร์

มาสุ่มค่าพารามิเตอร์ของคุณกันเถอะ !ในชินดันนี้ค่าทริออนจะสูงสุดที่ 20 / ค่าโจมตี, ป้องกัน, ความคล่องตัวสูงสุดที่ 15 / ค่าที่เหลือสูงสุดจะอยู่ที่ 10(นำมาจากเซ็ตติ้งเรื่อง World Trigger มีลิขสิทธิ์ในไทยโดย NED / อ้างอิงคำแปลไทยจากชีตของคุณ 1195855)

คุณจะเป็นตัวละครแบบไหนในเวิลด์ทริกเกอร์

ลองมาลุ้นกันเถอะว่าคุณจะเป็นตัวละครแบบไหนในเวิลด์ทริกเกอร์ ผลที่ได้จะเป็นประเภทตัวละคร เช่น เนเบอร์ และตำแหน่งในบอร์เดอร์ (นำมาจากเซ็ตติ้งเรื่อง World Trigger มีลิขสิทธิ์ในไทยโดย NED)

บอร์เดอร์ทริกเกอร์ของคุณ ver.แอคแทคเกอร์

มาสุ่มบอร์เดอร์ทริกเกอร์สำหรับตำแหน่งแอคแทคเกอร์ของคุณกันเถอะ! (นำมาจากเซ็ตติ้งเรื่อง World Trigger มีลิขสิทธิ์ในไทยโดย NED)

บอร์เดอร์ทริกเกอร์ของคุณ ver.ชูตเตอร์/กันเนอร์

มาสุ่มบอร์เดอร์ทริกเกอร์สำหรับตำแหน่งชูตเตอร์/กันเนอร์ของคุณกันเถอะ! (นำมาจากเซ็ตติ้งเรื่อง World Trigger มีลิขสิทธิ์ในไทยโดย NED)
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.