2021/11/16 03:00

เราได้เปิดตัวฟังก์ชันเอฟเฟกต์-ไทป์ปิ้งแล้ว


ในคราวนี้ เราได้เปิดตัวฟังก์ชันเอฟเฟกต์-ไทป์ปิ้งในหน้าจอสร้างการวินิจฉัยแล้ว

ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันประเภทเดียวกับฟังก์ชันเอฟเฟกต์-ชัฟเฟิลที่มีอยู่ (ฟังก์ชันที่แสดงสายอักขระพร้อมสับเปลี่ยน) และสามารถแสดงอักขระของข้อความผลการวินิจฉัยทีละ 1 อักขระราวกับว่ากำลังพิมพ์อยู่ได้

Sample gif animation.

คุณสามารถปรับความเร็วในการแสดงอักขระ (การเว้นช่วงในการแสดงข้อความ) ได้ด้วย คุณสามารถเร่งหรือชะลอการแสดงข้อความโดยให้แสดงข้อความอย่างรวดเร็วในตอนแรก แล้วจึงค่อยแสดงข้อความช้า ๆ กลางคันได้

ด้วยฟังก์ชันนี้ คาดว่าจะสามารถเพิ่มเอฟเฟกต์เล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับการแสดงผลการวินิจฉัยได้

การวินิจฉัยตัวอย่างที่มีการใช้ฟังก์ชันนี้ดูได้ที่นี่ อีกทั้ง คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลตัวอย่างในหน้าจอสร้างการวินิจฉัยได้จากที่นี่

เราหวังว่าคุณจะได้ใช้ประโยชน์จากมัน จากนี้ไปก็ขอความกรุณาให้การสนับสนุน ShindanMaker ต่อไปด้วย

2021 ShindanMaker All Rights Reserved.