2020/03/26 22:20

เราได้เปิดให้ใช้งานฟังก์ชัน RAND_N ที่สามารถแสดงผลเป็นค่าจำนวนแบบสุ่มแล้ว


เมื่อจะสร้างการวินิจฉัยแล้วต้องการแสดงค่าจำนวนแบบสุ่ม แต่เดิมสามารถกำหนดค่าจำนวนลงในรายการได้ก็จริง แต่ค่าที่สามารถบันทึกลงในรายการนั้นจำกัดสูงสุดที่ 999 ค่าเท่านั้น กรณีที่ต้องการกำหนดค่าจำนวนที่เกินจากนั้นจำเป็นต้องพลิกแพลงเล็กน้อย
ด้วยเหตุนั้น ในคราวนี้เราจึงเปิดให้ใช้งาน ฟังก์ชัน RAND_N ที่สามารถแสดงผลเป็นค่าจำนวนแบบสุ่มได้

อันที่จริงแล้ว แต่ก่อนเราก็ได้เตรียมความพร้อมไว้ในชื่อฟังก์ชัน RAND แต่เนื่องจากมันจำเป็นต้องทบทวนข้อกำหนดจึงยังไม่ได้เปิดให้ใช้งานทั่วไป แต่ก็เคยมีเหตุการณ์ที่ฟังก์ชันนี้ถูกเผยแพร่ไปยังหน้าสร้างการวินิจฉัยอยู่ชั่วเวลาหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจอยู่ด้วย
แม้ว่าเราจะได้รับการบันทึกเข้ามาว่ามีผู้ใช้งานเคยใช้ฟังก์ชันนี้มาก่อน แต่หลังจากนั้น เราก็ได้ปิดการใช้งานฟังก์ชัน RAND นี้ลงอีกครั้ง ทางเราต้องกราบขออภัยเป็นอย่างยิ่ง

แล้วเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดจึงได้เปลี่ยนชื่อเรียกด้วย จนเกิดขึ้นมาเป็นฟังก์ชัน RAND_N ที่เปิดให้ใช้งานได้อีกครั้ง สำหรับฟังก์ชัน RAND_N นี้ คุณสามารถกำหนดความแตกต่างระหว่างค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดได้ถึง 2 ยกกำลัง 60 (1,152,921,504,606,846,976) เลย หรือจะนำค่าที่ถูกใช้มาแล้วครั้งหนึ่งกลับมาใช้ซ้ำ หรือจะควบคุมการซ้ำซ้อนไม่ให้ค่าที่แสดงผลมาแล้วครั้งหนึ่งถูกนำมาแสดงผลอีกต่อไปก็สามารถทำได้เช่นกัน
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.