2021/04/05 23:00

เราขอหยุดการให้บริการชั่วคราวตามการปรับปรุงเว็บไซต์ 2021-04-11


เราขอขอบคุณจากใจที่คุณได้ใช้บริการ ShindanMaker เสมอมา

ในคราวนี้ เนื่องจากจะมีการดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ เราจึงต้องขอหยุดการให้บริการชั่วคราวในช่วงเวลาต่อไปนี้

ช่วงเวลาที่หยุดให้บริการ

2021/04/11 6:00 - 16:00 (เวลาญี่ปุ่น)
2021/04/10 21:00 - 2021/04/11 7:00 (UTC)
※เวลาสิ้นสุดอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ในช่วงเวลาข้างต้น คุณจะไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้เลย

อย่างไรก็โปรดทำความเข้าใจ

2021 ShindanMaker All Rights Reserved.