0
ใช้สำหรับสุ่มงอกลูกมูปราบผี อนุญาตให้จับแค่รอบเดียว (ใครโกงโดนมีดอาคมเสียบตูด)
@AWAKEN_SALMON
12
0ทวีตรูปแบบผลลัพธ์ มีจำนวนประมาณ 1
กรุณากรอกชื่อที่ต้องการวินิจฉัย
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.