Daiichi Yuka(16) | 1st year |162-49 | Jun-Kosei In | Ryukini Gakko

การวินิจฉัยที่สร้าง


1[GNB]แจกจ่ายขนมวันวาเลนไทน์จาก2หน่อ(?)แห่งริวคินโอ

ขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆจากรร.ทั้งสามไม่สิ จากเมืองชิบะมารับขนมวันวาเลนไทน์ที่เด็กปีหนึ่งริวคินโอ2หน่อ(?) ตั้งใจทำด้วยใจอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้ทุกท่านได้ทานกัน มาดูกันว่าทุกท่านจะได้ขนมแสนอร่อยชิ้นไหนไปครอง/เอคโค่
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.