การวินิจฉัยในธีม[ขนาดหัวปากกา]มาสุ่มขนาดหัวปากกากัน (0.03-1.00)

สงสัยว่าวันนี้ใช้ปากกาดำหัวขนาดเท่าไหร่ดี?? งั้นให้เราช่วยคิดสิ!!
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.