การวินิจฉัยในธีม[เกมสุ่ม]งานคลาสการแสดง

ของคอมมูKHS ครูแครอทคับบ เป็นของคลาสแรกที่เกี่ยวกับการแสดงสีหน้า ใครสุ่มได้รูปปั้นเดี๋ยวดูรูปอิงตามที่แปะไว้เลยนะคะะ
@pd_pcm3651430เกมสุ่ม
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.