การวินิจฉัยในธีม[WRT][WRT] Event Encounter in Faraway Island

จะพบเหตุการณ์อะไรในเกาะอันห่างไกลกันนะ
@XVII_KNIGHT540CommuWRT

[WRT] Event Encounter in Null Cave

จะพบเหตุการณ์อะไรในถ้ำสุญญะกันนะ
@XVII_KNIGHT310CommuWRT

[WRT] Pokémon Encounter in Faraway Island: Cave

จะพบโปเกมอนตัวไหนที่ถ้ำในเกาะอันห่างไกลกันนะ
@XVII_KNIGHT190CommuWRT

[WRT] Pokémon Encounter in Unown Zone

จะพบอันโนนแบบไหนที่อันโนนโซนกันนะ
@XVII_KNIGHT170CommuWRT

[WRT] Pokémon Encounter in Null Cave

จะพบโปเกมอนตัวไหนในถ้ำสุญญะกันนะ
@XVII_KNIGHT100CommuWRT

[WRT] Pokémon Encounter in Faraway Island: Forest

จะพบโปเกมอนตัวไหนที่ป่าในเกาะอันห่างไกลกันนะ
@XVII_KNIGHT90CommuWRT

[WRT] Pokémon Encounter in Faraway Island: Beach

จะพบโปเกมอนตัวไหนที่ชายหาดในเกาะอันห่างไกลกันนะ
@XVII_KNIGHT90CommuWRT
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.